Uncategorized

Verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling België

Belgische wegenbelasting

België kent twee soorten belastingen als het aankomt op motorvoertuigen, verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling (BIV). De eerste, verkeersbelasting, is een jaarlijkse belasting geheven op het bezit van een motorvoertuig, de BIV is een eenmalige belasting op de aanschaf van een nieuw of tweedehands motorvoertuig.

 

Verkeersbelasting

Een belasting op het bezit van een motorvoertuig, ook wel wegentaks genoemd, is een jaarlijks terugkerende belasting geheven door de Belgische overheid. De verkeersbelasting wordt gebaseerd op het vermogen van uw motor, de cilinderinhoud of op de maximaal toegelaten massa (MTM) van het voertuig.

 

Naast de reguliere verkeersbelasting kent de Belgische overheid ook nog een toeslag voor auto’s welke op LPG rijden. Deze toeslag wordt gebaseerd op het vermogen van het voertuig.

 

Voor de volgende motorvoertuigen geldt een ander (verminderd) tarief:

  • Personenauto’s welke ouder zijn dan 25 jaar (oftewel oldtimers).
  • Kampeerauto’ en aanhangwagens die ontworpen zijn voor het vervoer van een boot.
  • Militaire voertuigen welke tot een verzameling behoren (dus in het bezit van verzamelaars).

 

Minimumbedrag verkeersbelasting
Er geldt een minimumbedrag aan verkeersbelasting welke verschuldigd is, dit bedrag is voor het jaar 2014 – 2015 vastgesteld op 34,89 EURO per jaar. Mocht de verkeersbelasting lager dan dat bedrag uitvallen, wordt het minimumbedrag toegepast.

 

Belasting op inverkeerstelling (BIV)
De BIV is een belasting die geheven wordt bij de aanschaf van een motorvoertuig en is een eenmalige belasting. Het maakt niet uit of het een nieuw of tweedehands voertuig betreft, de belasting wordt altijd geheven. Uitzondering op deze regel is wanneer mensen scheiden en de auto overgedragen wordt aan de (ex)partner.

Voorts geldt er vrijstelling voor de volgende categorieën :

  • Voertuigen welke bij bepaalde overheidsorganisaties of internationale organisaties behoren.
  • Voertuigen welke gebruikt worden voor het (persoonlijk) vervoer van personen met een handicap of invalide zijn geworden door een oorlog.
  • Voertuigen welke gebruikt worden voor het vervoer van zieke of gewonden personen (zoals een ambulance).

Voor oldtimers geldt dat de BIV forfaitair bepaald wordt. De Belgische wet erkent een voertuig als een oldtimer als het voertuig 25 jaar of eerder voor het eerst in het verkeer is gesteld.

 

BIV betalen
U ontvangt na aanschaf van uw nieuwe voertuig automatisch een verzoek tot betaling van de BIV van de Belgische overheid. Dit bedrag moet binnen twee maanden voldaan worden. Zowel de verkeersbelasting en belasting op inverkeerstelling worden door Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Vlaamse Belastingdienst geïnd, afhankelijk van waar u in België woont.

 

België vs Nederland
Vaak wordt de vraag gesteld of autorijden in Nederland of België goedkoper is. In principe is het zo dat de verkeersbelasting voordeliger is in België dan de wegenbelasting in Nederland. Gezien België geen BPM kent, maar de BIV welke eveneens veel lager is, kan de conclusie getrokken worden dat een qua belastingen het voordeliger is België. Wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat de BIV elke keer bij de aanschaf van een auto betaald moet worden, in tegenstelling tot de eenmalige BPM in Nederland.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.